Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Formularze


|11|
Spis informacji publicznych (11)
Sprzedaż bezpośrednia jaj od drobiu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  03.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  03.03.2023 10:21
Data weryfikacji:   03.03.2023 10:21
Data ostatniej zmiany:   03.03.2023 10:22 Rejestr zmian
Powiadomienie o zamiarze uboju
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  15.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2022 12:46
Data weryfikacji:   15.12.2022 12:46
Data ostatniej zmiany:   15.12.2022 12:47 Rejestr zmian
Oświadczenie dla podmiotów zarejestrowanych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  13.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  13.12.2022 09:41
Data weryfikacji:   13.12.2022 09:41
Data ostatniej zmiany:   03.03.2023 10:16 Rejestr zmian
Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  19.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2022 09:04
Data weryfikacji:   19.01.2022 09:04
Data ostatniej zmiany:   19.01.2022 09:04 Rejestr zmian
Wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  19.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  19.01.2022 09:02
Data weryfikacji:   19.01.2022 09:03
Data ostatniej zmiany:   19.01.2022 09:03 Rejestr zmian
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  01.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2021 10:35
Data weryfikacji:   01.12.2021 10:38
Data ostatniej zmiany:   01.12.2021 10:38 Rejestr zmian
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Powiatowy Lekarz Weterynarii
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  28.02.2017
Data wprowadzenia do BIP:  28.02.2017 13:48
Data weryfikacji:   25.08.2021 10:55
Data ostatniej zmiany:   25.08.2021 10:56 Rejestr zmian
Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Powiatowy Lekarz Weterynarii
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  26.02.2014
Data wprowadzenia do BIP:  26.02.2014 13:43
Data weryfikacji:   25.08.2021 10:54
Data ostatniej zmiany:   03.03.2023 10:17 Rejestr zmian
Zgłoszenie pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Rafałowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Howorska
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  15.06.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.06.2015 13:20
Data weryfikacji:   23.04.2021 08:55
Data ostatniej zmiany:   03.03.2023 10:00 Rejestr zmian
Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia TRACES
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Rafałowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  05.03.2014
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2014 14:36
Data weryfikacji:   23.04.2021 08:53
Data ostatniej zmiany:   15.03.2023 13:57 Rejestr zmian

Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia TRACES - do pobrania w załączniku

Zlecenie badania zewnętrznego mięsa na obecność włośni
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  08.04.2021
Data wprowadzenia do BIP:  08.04.2021 10:21
Data weryfikacji:   23.04.2021 08:33
Data ostatniej zmiany:   26.01.2022 12:18 Rejestr zmian