Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty 4

Szanowni Państwo,

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, przypominamy o obowiązku zgłoszania do właściwego powiatowego lekarza weterynarii zamiaru uboju na co najmniej 48 godzin przed dokonaniem w/w czynności (z wyłączeniem drobiu i zajęczaków).

Niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce "Formularze > Powiadomienie o zamiarze uboju".


Autor:Katarzyna Sołtyk (2022.12.15 12:50)

Szanowni Państwo,                      

uprzejmie informujemy o ustawowym obowiązku wynikającym z art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego, wszystkie podmioty prowadzące swoją działalność na podstawie decyzji o: wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu i przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia, wydanych przed wejściem w życie ww. ustawy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj.:

  • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada;

Zgodnie z ww. normą, przedmiotowe oświadczenia podmioty zobowiązane są złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, a następnie oświadczenia te powinny zostać dołączone do akt znajdujących się w powiatowych inspektoratach weterynarii.


Wzór oświadczenia znajduje się Tutaj


Autor:Katarzyna Sołtyk (2022.12.13 09:54)


Pełna treść komunikatu nt. zasad ochrony przed HPAI
Autor:Katarzyna Sołtyk (2021.11.17 11:40)


Pełna treść komunikatu nt. zasad ochrony przed ASF
Autor:Katarzyna Sołtyk (2021.08.25 12:40)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Kłodzka 12
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 867 36 63

e-mail:klodzko@wroc.wiw.gov.pl
                                                                

adres skrytki e-puap: PIW_Klodzko

NIP: 883-16-16-268, REGON: 890724013

numer BDO: 000506077

Nr rachunku bankowego PIW Kłodzko:

61 1010 1674 0065 6522 3100 0000


OPŁATA SKARBOWA:

Gmina Bystrzyca Kłodzka

62 9588 0004 9700 0299 2000 0070  Godziny pracy Inspektoratu: poniedziałek-piątek 7:30-15:30


ul. Kłodzka 12

57-500 Bystrzyca Kłodzka

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Sołtyk
Data wytworzenia informacji:  20.09.2020
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2012 22:24
Data weryfikacji:   17.11.2022 09:36
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 09:36 Rejestr zmian