Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl
Ogłoszenia Rejestracja działalności: hodowla psów, kotów - wytyczne

Kategoria menu:Ogłoszenia

Rejestracja działalności: hodowla psów, kotów - wytyczne

Treść informacji

Wniosek o rejestrację zakładu, zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/429 powinien zawierać:

 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;

 

2) informacje o lokalizacji zakładu oraz opis obiektów w których będzie prowadzona działalność oraz o planowanym czasie jej prowadzenia;

 

 3) informacje o rodzaju i zakresie działalności, w tym wskazanie gatunków oraz ras zwierząt objętych działalnością;

 

4) informacje o kategorii zwierząt objętych działalnością wraz ze wskazaniem dokładnej liczby zwierząt biorących udział w reprodukcji i ich potomstwa;

 

5) informacje o potencjale zakładu (liczba miotów w ciągu roku);

 

6) informacje o miejscu urodzenia psów, kotów, fretek (czy zwierzęta urodziły się w danej hodowli, czy zostały zakupione z innego miejsca);

 

7) informacje o objęciu hodowli stałą opieką lekarsko – weterynaryjną przez lekarza weterynarii wolnej praktyki obejmującą regularne badanie zdrowia i kondycji zwierząt wraz ze wskazaniem nazwy i dokładnego adresu lecznicy weterynaryjnej oraz daty przeprowadzenia ostatniego badania zwierząt;

 

8) informację o realizacji obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz zastosowaniu profilaktyki przeciwpasożytniczej wraz z podaniem daty ostatniego szczepienia oraz podania środka przeciwpasożytniczego;

 

9) podpis właściciela zakładu lub osoby reprezentującej podmiot będący właścicielem zakładu.

Informacja powiązana z wydziałem:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Chmielowiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  03.08.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2021 10:54
Data weryfikacji:   03.08.2021 10:59
Data ostatniej zmiany:   03.08.2021 10:59 Rejestr zmian