Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Kategoria menu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Treść informacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie swobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Kłodzka 12;

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl;

3.Celem przetwarzania danych jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób przebywających na terenie całego kompleksu jednostki, jako prawnie uzasadniony cel rejestracji zdarzeń i zachowań;

4.Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2259 z późn.zm.) o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni - po tym czasie zostaną automatycznie nadpisane;

7.Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informacja powiązana z wydziałem:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Autor ostatniej poprawki:   Krystian Sęga
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Grzegorz Chmielowiec
Data wytworzenia informacji:  20.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.12.2018 08:39
Data weryfikacji:   20.12.2018 11:48
Data ostatniej zmiany:   20.12.2018 09:46 Rejestr zmian