Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kategoria menu:Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Treść informacji

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), informujemy, że:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Kłodzka 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;

2.       W ramach niektórych szczegółowych zadań i umów współadministratorem danych osobowych jest:

a)       Główny Lekarz Weterynarii z siedzibą: ul. Wspólna 30, Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, (w ramach zadań i umów realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii);

b)       Wojewódzki Lekarz Weterynarii we Wrocławiu z siedzibą: ul. Januszowicka 48, Wrocław, kontakt e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl; (w ramach zadań i umów realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii).

3.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl;

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu: iod@wroc.wiw.gov.pl

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kłodzku – abi@vp.pl

4.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów, wykazów i list na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a w szczególności na podstawie:

-         Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

-         Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

-         Ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-         Ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

-         Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

-         Ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

-         Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5.       Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6.       W przypadku publicznego charakteru rejestrów, wykazów i list Państwa dane są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

7.       Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8.       Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.       Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

 

10.    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Powiatowy Lekarz Weterynarii
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Data wytworzenia informacji:  08.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  08.06.2018 14:58
Data weryfikacji:   23.05.2019 07:55
Data ostatniej zmiany:   23.05.2019 07:55 Rejestr zmian