Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl
Ogłoszenia Ubój w gospodarstwie na użytek własny cieląt, kóz, owiec

Kategoria menu:Ogłoszenia

Ubój w gospodarstwie na użytek własny cieląt, kóz, owiec

Treść informacji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kł. informuje, iż zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 885) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa. Jednym z warunków przeprowadzenia uboju jest powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy   o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec, kóz informacje o zamiarze przeprowadzenia uboju składa się na piśmie . Dodatkowo powiadomienie to zawiera oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie do zakładu utylizacyjnego za pokwitowaniem ( Dokument Handlowy). Powiadomienie składa się na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem. 

UWAGA: ubój bydła powyżej 6 miesięcy TYLKO w rzeźni.

<! [if !supportLists] >1.   <! [endif] >Materiałem szczególnego ryzyka  (SRM) w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:

 • migdałki,
 • jelita od dwunastnicy do odbytnicy,
 • krezka z tłuszczem okołojelitowym i węzłami chłonnymi,
 • stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

 2. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

 • jelito biodrowe,
 • śledziona,
 • stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

  3. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

 • rdzeń kręgowy,
 • czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
 • migdałki,
 • jelito biodrowe,
 • śledziona,
 • stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiał szczególnego ryzyka (SRM)   obiera:

1. ZPPP BIOPROTEN Przemysław Sobczak  -Zakład Utylizacji Odpadów - 62-513 Krzymów ul. Konińska 16.   tel.632460101

2.Firma Handlowo- Usługowa OLECH  Sławomir Olech ,58-100 Świdnica ul. Garbarska 36 tel. 48-502353368

3. Przewóz i Zbiorka Padliny, Transport i Handel Andrzej Kuncewicz  -  58-403 Krzeszów ul. Benedyktyńska 39a tel. 75/7423340

 

 

 

W zakładce Formularze znajduje się wzór wniosku do zgłoszenia uboju.

Informacja powiązana z wydziałem:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzenna Majewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Janoszka-Linstedt
Autor ostatniej poprawki:   Krystian Sęga
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  01.02.2017
Data wprowadzenia do BIP:  01.02.2017 14:23
Data weryfikacji:   02.02.2017 07:46
Data ostatniej zmiany:   02.02.2017 07:46 Rejestr zmian