Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl
Zasady funkcjonowania jednostki Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Kategoria menu:Zasady funkcjonowania jednostki

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Treść informacji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

w każdą środę w godzinach od 7.15 do 9.15.

 

W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

-           pisemnie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Kłodzka 12

57-500 Bystrzyca Kłodzka

-           telefonicznie lub za pomocą faksu (74) 8110-247

-           za pomocą poczty elektronicznej: klodzko@wroc.wiw.gov.pl,

-           ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi (wnioski) Powiatowy Inspektorat Weterynarii załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

 

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów  Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Rozdział VIII (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krystian Sęga
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Krystian Sęga
Autor ostatniej poprawki:   Krystian Sęga
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Krystian Sęga
Data wytworzenia informacji:  26.09.2012
Data wprowadzenia do BIP:  26.09.2012 08:49
Data weryfikacji:   28.03.2018 09:28
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 09:28 Rejestr zmian